Rozhovor s našou jogínkou Aďkou: "Cez praktickú skúsenosť získavame hlbšie spojenie so svojim vedomím."

Prečítajte si inšpiratívny rozhovor s Andreou Bahledovou, dvornou jogínkou hotela Kaskady

1. Aďka, čo je vlastne joga?

Joga je praktickou filozofiou, návratom k sebe samému, zmyslu života. Nie je to náboženstvo a nevyžaduje oddanosť konkrétnemu systému viery. Slovo joga pochádza zo slova "yug", čo znamená prepojenie, uviazanie alebo zjednotenie. V indickej filozofii to znamená prepojenie fyzického s duchovným, nadobudnutie pocitu celkového blahobytu a zdravia. Naše uvedomovanie si neoddeliteľnosti tela od mysle nás smeruje k hlbšiemu prežívaniu seba samých v živote, aj počas cvičenia. Cez praktickú skúsenosť získavame hlbšie spojenie so svojim vedomím.

2. Čo môžeme od jogy počas cvičenia očakávať?

Počas hodiny jogy je telo spojené s pohybom, mysľou a dychom, čo cvičiacemu prináša pocit rovnováhy, relaxácie a harmónie. Praktizovanie fyzických pozícií (asán) zlepšuje množstvo rôznych chorôb, posilňuje a tónuje svalstvo, rozvíja ohybnosť. Psychologicky joga zlepšuje koncentráciu, ukľudňuje myseľ a podporuje pocit rovnováhy, pokoja a spokojnosti. Týmto spôsobom cvičenia rozvíjame aj svoje telesné povedomie, čím sa joga odlišuje od iných fyzických športov. Podporuje pocit vnútornej rovnováhy, nárast energie a v neposlednom rade odbúrava fyzický a hlavne psychický stres, ktorý sa často odzrkadľuje na našom tele, v spôsobe ako chodíme, sedíme, žijeme, myslíme...
Rôzne pohyby v pozíciách (asánach) sú vykonávané s presnosťou a dôrazom na jedinečné potreby každého z nás.  

3. Kto môže začať s jogou? Môžu jogu cvičiť aj deti?

S jogou môže začať ktokoľvek a kedykoľvek. Je vhodná pre všetky vekové skupiny. Cvičia ju aj deti, dospelí, športovci, dokonca aj chorí, seniori a tehotné ženy, či ľudia so zdravotnými obmedzeniami. Hodiny jogy sa však od seba odlišujú v ich prevedení, výbere a množstve pozícií (asán), dynamikou cvičenia v závislosti od cieľovej skupiny, na ktorú sú zamerané. 

4. Aký druh / štýl jogy cvičíte v hoteli?

Spôsob cvičenia jogy, ktorý spoločne so mnou hostia absolvujú, je metodický, progresívny a viac zameraný na presnosť a detailnejšie prevádzanie pozícií (asán) so zdôraznením na absolútnu bezpečnosť. Pri cvičení vychádzam z klasickej jogy tzv. "Hatha jogy" čo v preklade znamená joga činnosti s rôznymi obmenami prispôsobenými individuálnym potrebám po spoločnej konzultácii. Stretnúť sa môžete s pomalým, alebo aj dynamickejším cvičením. Postupy v Hatha joge sú navrhnuté tak, aby vyrovnávali a utíšili naše telo, myseľ a ducha a pripravili nás na ďalšie úrovne cvičenia a meditáciu.

5. Čo ak som ešte jogu necvičil alebo mám zdravotný problém?

Ak ste jogu nikdy neskúsili, alebo ak máte nejaký zdravotný problém odporúčam zvoliť si najskôr individuálnu hodinu, kde sa môžeme spoločne zamerať na to, čo je potrebné skôr, než absolvujete skupinové hodiny. V prípade tehotenstva je najvhodnejšie absolvovať len individuálnu výučbu.

6. Treba cvičiť len s inštruktorom?

Skúsiť to môžete samozrejme aj bez neho. Než sa však rozhodnete, je dobre si najprv zodpovedať pár otázok. Aký je môj zdravotný stav? Čo očakávam od hodiny jogy? V prípade potreby je žiaduce skonzultovať so svojim lekárom vhodnosť cvičenia a výber cvikov.
V dnešnej dobe sú dostupné informácie o joge, knihy, videá, s ktorými môžeme cvičiť v pohodlí domova. Doma Vás však nikto nevidí a tak nemáte možnosť úpravy, ak cviky robíte nesprávne, môžete si prehĺbiť nerovnováhu v tele, alebo neprimerane zaťažiť oslabené svalstvo. Preto je dobré doplniť poznatky  návštevami hodín pod vedením kvalifikovaného inštruktora.

7. Aby niekto zvládol základy stačí aj cvičenie počas pobytu?

Jogové pobyty u nás sú zamerané na odbúravanie stresu a zlepšenie celkového držania tela. Ich hlavným cieľom je najmä motivovať účastníkov a preniesť tieto skúsenosti do ich bežného života. Učíme sa spoznávať seba samých, svoje návyky, obmedzenia a prijímať sa takí, akí práve sme, aby sme potom mohli zaviesť nové, zdravšie zmeny do svojich životov. Väčšina ľudí, ktorí absolvujú joga pobyt, v cvičení často pokračujú v mieste svojho bydliska. Je to hlavne pre mnohé pozitívne účinky jogy, ktoré sa pravidelnosťou zvyšujú a často sa stávajú súčasťou dennej rutiny. 

8. Nemôžu niektoré pozície ublížiť?

Nie všetky pozície sú vhodné pre každého. Nesprávne prevedenie alebo nevhodne zvolená zostava cvikov môžu mať za následok preťaženie, prípadne aj úraz. Ten za predpokladu dodržiavania určitých pravidiel
a nenásilného prevádzania pozícií spolu s plynulým dýchaním v joge znamená, že tieto ťažkosti nemajú prečo nastať. 
Existuje už veľa prepracovaných zostáv, štrukturovaných a kategorizovaných podľa náročnosti
pre všetkých študentov rôznych úrovní a spôsobilostí,  kde môžete postupovať bezpečne od základných
po náročnejšie pozície a takto získavať silu pružnosti a citlivosť mysle, tela aj ducha.  

9. Ako často je vhodné cvičiť jogu za týždeň?

Odporúča sa praktizovať jogu každý deň, ale je ľahké prispôsobiť si zostavu cvikov tak, aby vyhovovali množstvu času, ktorý máte k dispozícii. Najlepšie je vyčleniť si rovnaký čas, kedy budete cvičenie pravidelne opakovať. Ideálnym časom na cvičenie je ráno alebo večer, kedy je vhodné si ho začleniť do dennej rutiny. Pravidelným cvičením si vylepšíte nielen pozície (asány) a ohybnosť, stanete sa aj fyzicky zdatnejším a pokojnejším človekom. Pravidelná prax jogy vám prinesie veľa radosti a harmónie.  Doporučuje sa uprednostniť pravidelné kratšie cvičenie pred klasickými 60 až 90 minútovými hodinami cvičenými nepravidelne.

10. Kedy je najlepšie cvičiť v rámci dňa? Aj dvakrát za deň?

Vo všeobecnosti sa joga cvičí ráno alebo skoro večer. Ale ak si nájdete pre seba akýkoľvek iný voľný čas  počas dňa - je vhodný. Dobre je potom opakovať cvičenie v tú istú hodinu. Poctivé a pravidelné praktizovanie asán (pozícií) Vám prinesie energiu, harmóniu a pokoj vo všetkých aspektoch Vášho života. 

So želaním pevného zdravia a radosti z cvičenia,
Vaša Andrea.

 

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách v Hotel & Spa Resort Kaskady.

Poskytnutím mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Hotel & Spe Resort Kaskady. Hotel & Spa Resort Kaskady bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.