News

More news

Trendy accommodation package for women

Trendy accommodation package for women

What should the best meeting for ladies consist of? A pleasant environment, the possibility of intimate conversations, a lot of rest and relaxation, to hear about news from fashion, alimentation, health and everything that women are interested in. And in a unique style, as the style of any lady is.

Why we want you to be informed. Sign up for our newsletter and be the first to know about events and news in Hotel & Spa Resort Kaskady.

Poskytnutím mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Hotel & Spe Resort Kaskady. Hotel & Spa Resort Kaskady bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.