Contact

Would you like to find our how to get to us or you have a question you need to ask? Call us or e-mail us, here are all the contact information you need to know

Hotel Kaskády
Letecká 19, 962 31
Sliač - Sielnica, Slovakia

gps

48° 37’ 36.5685048” N
19° 6’ 16.1049271” E

billing information

BAD, s.r.o.
Matuškova 49, 976 31 Vlkanová
IČO: 31631045
IČ DPH: SK2021105251

IBAN: SK7211000000002621099161
SWIFT: TATRSKBX
Zápis OR SR: OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vl.č. 2796/S

Reception

NONSTOP
Tel.: +421 45 530 00 00
Tel.: +421 45 530 00 12
recepcia@hotelkaskady.sk

wellness

Tel.: +421 45 530 00 44
wellnessrecepcia@hotelkaskady.sk

Congress

Tel.: +421 45 530 00 31
Tel.: +421 45 530 00 11
Fax: +421 45 53 00019
kongres@hotelkaskady.sk

Reserve desk at the restaurant and Original Restaurant & Wine Bar

Tel: +421 905 553 862

reservation of accommodation

Monday - Friday 8:00 - 16:30
Tel.: +421 45 530 00 26
Fax: +421 45 544 28 83
rezervacie@hotelkaskady.sk

marketing

Tel: +421 45 530 0010
marketing@hotelkaskady.sk

assistent hotel director

Tel: +421 45 53 00045
zpetrovicova@hotelkaskady.sk
generalmanager@hotelkaskady.sk

Why we want you to be informed. Sign up for our newsletter and be the first to know about events and news in Hotel & Spa Resort Kaskady.

Poskytnutím mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Hotel & Spe Resort Kaskady. Hotel & Spa Resort Kaskady bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.