Klubová karta

Využite výhody a zľavy až do 20 % na wellness, stravovacie a ubytovacie služby s našou klubovou kartou GOLD VIP

Všeobecné podmienky a pravidlá poskytovania služieb klubovou kartou:

 • Kartu si môžete zakúpiť na wellness recepcii
 • Svojim podpisom vyjadrujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a pravidlami poskytovania služieb
 • Využívanie služieb na zľavu je obmedzené počtom osôb. Zľavu poskytujeme pre max. 2 osoby
 • V prípade, ak si na kartu vložíte kredit, je potrebné služby touto kartou uhrádzať hneď po ich čerpaní v reštaurácii, Lobby bare, wellness a kolibe
 • Účty, ktoré sú pripísané na hotelovú izbu, žiaľ, z technických dôvodov nie je môžné uhradiť touto kartou
 • Zľava sa nevzťahuje na tabak
 • Vstup do Exclusive Spa (sauny, bylinkové pary, relaxačná zóna) je povolený len pre návštevníkov od 12 rokov
 • Služby si, prosím, rezervujte vopred

Dôležité upozornenie:

 • Poskytnutím  osobných údajov  súhlasím s ich použitím za účelom registrácie na Klubovú a/ alebo Zľavovú kartu. Hotel & Spa Resort Kaskady bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 • Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: generalmanager@hotelkaskady.sk
 • Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Hotel & Spa Resort Kaskady
 • Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
 • Doba uchovávania osobných údajov: 1 rok

Práva Poskytovateľa osobných údajov:

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese: Hotel & Spa Resort Kaskady
 • Poskytovateľ má právo požadovať od Hotel & Spa Resort Kaskady prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.
   
 • Hotel si vyhradzuje právo na zmenu cien poskytovaných služieb
 • Wellness služby si, prosím, objednajte vopred osobne na recepcii Spa & Wellness, telefonicky na čísle 045 530 00 44; 530 00 04 alebo mailom na adrese wellnessrecepcia@hotelkaskady.sk.

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách v Hotel & Spa Resort Kaskady.

Poskytnutím mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Hotel & Spe Resort Kaskady. Hotel & Spa Resort Kaskady bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.